+45 59 44 65 77
info@rgh.dk
Sikker mail

Frister i 2024

Nedenfor kan du se relevante frister for 2024

Januar

 • 15. jan. - Lønsum december/4. kvartal 2023
 • 17. jan. - A-skat/AM-bidrag/Feriekonto
 • 22. jan. - B-skat
 • 22. jan - ATP - samlet betaling for 3. kvartal 2023
 • 20. jan. - DA-barsel 4. kvartal 2022
 • 25. jan. - EU-salg uden moms december/4. kvartal 2022
 • 31. jan. - A-skat/AM-bidrag (1)*

Februar

 • 1. feb. - Acontoskat selskaber, frivillig 3. indbetaling 2023
 • 7. feb. - ATP 4. kvartal 2023
 • 12. feb. - A-skat/AM-bidrag
 • 10. feb. - Udbytte
 • 15. feb. - Feriekonto (2)*
 • 20. feb. - B-skat
 • 26. feb. - Moms januar
 • 26. feb. - EU-salg uden moms januar
 • 29. feb. - A-skat/AM-bidrag (1)*
 • 29. feb. - Feriekonto (3)*

Marts

 • 1. mar. - Moms 4. kvartal 2023
 • 1. mar. - Moms 2. halvår 2023
 • 11. mar. - A-skat/AM-bidrag
 • 11. mar. - Udbytte
 • 20. mar. - B-skat
 • 20. mar. - Acontoskat, ordinær og frivillig, selskaber
 • 25. mar. - Moms februar
 • 25. mar. - EU-salg uden moms februar
 • 27. mar. - A-skat/AM-bidrag (1)*

April

 • 10. apr. - A-skat/AM-bidrag
 • 10. apr. - Udbytte
 • 15. apr. - ATP - Samlet betaling 4. kvartal 2023
 • 17. apr. - Lønsum 1.kvartal
 • 22. apr. - B-skat
 • 25. apr. - Moms marts
 • 25. apr. - EU-salg uden moms marts/1. kvartal
 • 30. apr. - A-skat/AM-bidrag (1)*

Maj

 • 1. maj – Gaveanmeldelse 2023
 • 1. maj - Sidste frist for ordinær genoptagelse 2020
 • 1. maj - Ændring årsopgørelse personer 2023
 • 7. maj - ATP 1. kvartal 2024
 • 10. maj - A-skat/AM-bidrag
 • 10. maj - Udbytte
 • 15. maj - Etableringskonto, senest fradrag for året før
 • 16. maj - Etableringskonto, tidligst fradrag for året
 • 21.  maj - B-skat
 • 27. maj - Moms april
 • 27. maj - EU-salg uden moms april
 • 31. maj - A-skat/AM-bidrag (1)*

Juni

 • 3. jun. - Moms 1. kvartal
 • 10. jun. - A-skat/AM-bidrag
 • 10. jun. - Udbytte
 • 25. jun. - Moms maj
 • 25. jun. - EU-salg uden moms maj
 • 28. jun. - A-skat/AM-bidrag (1)*

Juli

 • 1. jul. - Ophørspension 2023
 • 1. jul. - Sidste frist for frivillig forskudsskat 2023 med rentetillæg
 • 1. jul. - Udvidet selvangivelse/oplysningsskema 2023 (senest kl. 09)
 • 1. jul. - Indskud konjunkturudligningskonto (senest kl. 09)
 • 10. jul. - A-skat/AM-bidrag
 • 10. jul. - Udbytte
 • 15. jul. - ATP - Samlet betaling 1. kvartal 2023
 • 15. jul. - Lønsum juni/2.kvartal
 • 22. jul. - B-skat
 • 25. jul. - EU-salg uden moms juni/2. kvartal
 • 31. jul. - A-skat/AM-bidrag (1)*

August

 • 7. aug. - ATP 2. kvartal
 • 12. aug. - A-skat/AM-bidrag
 • 10. aug. - Udbytte
 • 15. aug. - Lønsum endelig afregning metode 4, 2023, hvis regnskabsåret = kalenderåret
 • 19. aug. - Moms juni
 • 20. aug. - B-skat
 • 26. aug. - Moms juli
 • 26. aug. - EU-salg uden moms juli
 • 30. aug. - A-skat/AM-bidrag (1)*

September

 • 2. sep. - Moms 2. kvartal
 • 2. sep. - Moms 1. halvår
 • 10. sep. - A-skat/AM-bidrag
 • 10. sep. - Udbytte
 • 20. sep. - B-skat og restskat
 • 25. sep. - Moms august
 • 25. sep. - EU-salg uden moms august
 • 30. sep. - A-skat/AM-bidrag (1)*

Oktober

 • 10. okt. - A-skat/AM-bidrag
 • 10. okt. – Udbytte
 • 14. okt. - ATP - Samlet betaling 2. kvartal 2024
 • 15. okt. - Lønsum september/3. kvartal
 • 21. okt. - B-skat og restskat
 • 25. okt. - Moms september
 • 25. okt. - EU-salg uden moms september/3. kvartal
 • 31. okt. - A-skat/AM-bidrag (1)*

November

 • 7. nov. - ATP 3. kvartal
 • 7. nov. - Feriekonto
 • 11. nov. - A-skat/AM-bidrag
 • 11. nov. - Udbytte
 • 20. nov. - B-skat
 • 20. nov. - Acontoskat, ordinær og frivillig, selskaber
 • 20. nov. - Restskat selskaber 2023
 • 22. nov. - Overskydende skat selskaber 2023, tilbagebetaling
 • 25. nov. - Moms oktober
 • 25. nov. - EU-salg uden moms oktober
 • 29. nov. - A-skat/AM-bidrag (1)*

December

 • 2. dec. - Moms 3. kvartal
 • 10. dec. - A-skat/AM-bidrag
 • 10. dec. - Udbytte
 • 27. dec. - Moms november
 • 27. dec. - EU-salg uden moms november
 • 29. dec. - A-skat/AM-bidrag (1)*
 • 29. dec. - Frivillig forskudsskat 2023 for personer, ubegrænset og uden rentetillæg

*Noter

(1) Omfatter virksomheder med angivelse af AM-bidrag og A-skat, der på årsbasis overstiger henholdsvis 250.000 kr. og 1 mio. kr.

(2) Lønperioden sluttede mellem den 16. og den sidste dag i måneden.

(3) Lønperioden sluttede mellem den 1. og den 15. måneden forinden.

 

Vi er altid klar til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål.

Ring på 5944 6577 eller info@rgh.dk

 

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag nyheder fra finansbranchen, tidsfrister og gode historier.

Book et møde og få en gratis konkurrentanalyse

Få en gratis konkurrentanalyse inkl. en hel times gennemgang med en af vores revisorer.
© 2024 RevisorGården | Hjemmeside af MerkurNord
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram