+45 59 44 65 77
info@rgh.dk
Sikker mail

Skattelettelser er på vej

Skattelettelser – i fremtiden.

Den har været længe undervejs og nu er den vedtaget. Men der tages tilløb til det og er først fuld indfaset i 2030.

Der er flere elementer i aftalen, men det er nok den meget omtalte top-topskat der fylder mest. Men der røres også ved beskæftigelsesfradraget og der (gen)-indføres en ny mellemskat

Beskæftigelsesfradraget

I 2025 forhøjes det maksimale fradrag (som beregnes af løn og virksomhedsindkomst efter AMbidrag) med 8.400 kr. I 2026 forhøjes det maksimale fradrag med yderligere 4.700 kr. Det maksimale fradrag opnås i 2026 ved en indkomst på cirka 38.000 kr. om måneden. Det maksimale beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere bliver i 2025 forhøjet til 46.500 kr. (2024-niveau).

Nyt beskæftigelsesfradrag for seniorer i 2026, der beregnes af arbejdsindkomst i de sidste to år forud for det år, hvor man når folkepensionsalderen. Dem, der er født i 1960, får dog kun fradraget i ét år, nemlig i 2026, hvor reglen har virkning fra, da de når pensionsalderen i 2027. Det maksimale ekstra fradrag udgør i 2026 et beløb på 5.600 kr., der i 2030 til stiger 15.700 kr.

Fuldt indfaset vil ekstrafradraget give en skattebesparelse på op til ca. 4.000 kr. om året i to år.

Ny mellemskat

Der indføres i 2026 en mellemskat på 7,50 % af personlig indkomst i intervallet 640.100 kr. til 776.500 kr. før AM-bidrag. Det er en en halvering af den nuværende topskat for indkomst i dette interval og vil give en årlig skattelettelse på op til ca. 9.400 kr. Personlig indkomst ud over kr. 776.500 i 2026 og senere forbliver 15%.

Top-topskat

Fra 2026 skal der betales top-topskat med 5 % af personlig indkomst før AM-bidrag på over 2.588.300 kr. Det indebærer en skat på 46.000 kr. om året for hver 1 mio. kr., der tjenes over beløbsgrænsen.

Spørgsmål eller vejledning?

Har du spørgsmål eller kommentarer? Så skriv til info@rgh.dk eller ring på 5944 6577. Du er også velkommen til at kontakte din revisor eller bogholder direkte.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag nyheder fra finansbranchen, tidsfrister og gode historier.

Book et møde og få en gratis konkurrentanalyse

Få en gratis konkurrentanalyse inkl. en hel times gennemgang med en af vores revisorer.
© 2024 RevisorGården | Hjemmeside af MerkurNord
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram