+45 59 44 65 77
info@rgh.dk
Sikker mail

Skat ved sommerhusudlejning

Skat ved sommerhusudlejning

Har du udlejet dit sommerhus skal du betale skat

Har du lejet dit sommerhus ud i 2023 skal du betale skat af overskuddet. Der findes to forskellige metoder til at opgøre beløbet der skal beskattes:

  • Bundfradragsmetoden
  • Regnskabsmetoden

Nedenfor gennemgås de to metoder.

 

Bundfradragsmetoden

Hvis du ikke vil bruge tiden på at udarbejde et regnskab eller ikke udlejer særlig meget er denne metode god. Metoden findes i to versioner.

  • Udlejning via et udlejningsbureau, som indberetter lejeindtægterne til Skattestyrelsen.
  • Udenom bureau.

Hvis du udlejer via et bureau, opgøres det skattepligtige overskud som 60 % af den del af lejeindtægterne, der overstiger 44.500 kr. (2023-niveau). Beløbet er inkl. betaling for forbrug. Hvis du selv står for udlejningen, opgør det skattemæssige resultat efter samme principper, men har kun et bundfradrag på kun 12.200 kr. (2023-niveau).

Det lyder som en stor forskel i de to bundfradrag, men skatteværdien af forskellen på disse  to er cirka 11-12.000 kr., så du skal overveje om provision til et udlejningsbureau vægter højest eller om det er dit tidsforbrug og evt. udgifter til annoncering ved egen udlejning.

Regnskabsmetoden

Vælges denne metode, er der ikke noget bundfradrag og der skal betales skat af hele overskuddet. Der er altså ikke noget skattefrit bundfradrag. Det er ikke nødvendigvis en dårlig ting.

Hvis du selv står for udlejningen eller den har et betydeligt omfang, kan regnskabsmetoden vise sig at være den mest fordelagtige. Årsagen til det er at ved denne metoden kan udgifterne til grundskyld og dagrenovation og nedslag for ejendomsværdiskat, der kan henføres til de udlejede uger, fratrækkes ved opgørelsen af overskuddet.

Der skal føres et egentligt regnskab for udlejningen, gerne via en særskilt konto i banken. Regnskabet skal indeholde samtlige lejeindtægter inklusive betaling for forbrug (el, vand og varme) samt for rengøring. Herfra kan trækkes udgifter forbundet med udlejningen. Du kan også fratrække afskrivninger på udgifter til køb af møbler og andet inventar  (hvidevarer undtaget) samt udgifter til vedligeholdelse af den slags.

 

Hvad skal du vælge

Det afhænger af det konkrete sommerhus og dit ønske til arbejdsindsatsen. Udlejning via bureau er klart nemmest, men det kan være en overvejelse værd at regne på de andre metoder.

Det er muligt at skifte fra bundfradragsmetoden til regnskabsmetoden, men ikke den modsatte vej. Uanset hvilken model, der vælges, beskattes overskuddet som kapitalindkomst, hvilket svarer til en marginalskat på omtrent 42 %.

 

Mere information

Har ovenstående givet anledning til overvejelser? Så er vi naturligvis til rådighed med råd og vejledning hertil.

Vi står klar på info@rgh.dk eller ring på 5944 6577 eller kontakt din revisor direkte.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag nyheder fra finansbranchen, tidsfrister og gode historier.

Book et møde og få en gratis konkurrentanalyse

Få en gratis konkurrentanalyse inkl. en hel times gennemgang med en af vores revisorer.
© 2024 RevisorGården | Hjemmeside af MerkurNord
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram