+45 59 44 65 77
info@rgh.dk
Sikker mail

Selskabers acontoskat - deadline 1. februar

Selskabers acontoskat - deadline 1. februar

Hvis de ordinære acontoskatter ikke er skønnet tilstrækkelige til at dække den faktiske skat for indkomståret 2022, kan selskabet supplere den ordinære acontoskat med frivillige indbetalinger og spare renter.

Hvis selskabet ikke foretager en frivillig indbetaling, bliver en evt. restskat tillagt en rente, som forventes at udgøre 4,3 %. Renten er ikke fradragsberettiget. Det svarer til en rente på ca. 6 % før skat.

Hvornår betaler det sig at indbetale restskat?

Om det bedst kan svare sig at indbetale frivilligt, afhænger af forrentningen af likviditeten i den mellemliggende periode.

Hvis selskabet har indestående i banken, eller hvis selskabets lånerente er under 6 %, vil det som udgangspunkt være en fordel at foretage en frivillig indbetaling.

De fleste banker opkræver negative renter af indeståender. Derfor kan det være en god idé at få beregnet selskabets forventede restskat for indkomståret 2022 og indbetale så meget som muligt inden fristen.

Frivillig indbetaling af 3. rate inden 1. februar 2023

Frivillig indbetaling af 3. rate skal ske 1. februar i år. Her skal der betales et forventet rentetillæg på ca. 1 %.

Det svarer til en årlig rente før skat på ca. 7 % i forhold til at betale skatten sammen med 2. rate.

Med et tillæg på 0,9% vil der ved en indbetaling på fx 100.000 kr. blive beregnet et rentetillæg på 900 kr. Det vil sige, at hvis den forventede restskat udgør 100.000 kr., skal der betales 100.900 kr.

Sambeskattede selskaber

Hvis selskabet er sambeskattet med et moderselskab, typisk dit holdingselskab, så er det administrationsselskabet der skal angive og betale skatten. Det føres efterfølgende på en mellemregning med driftsselskabet.

Sådan indbetales frivillig acontoskat

Husk, at en frivillig indbetaling skal oprettes via TastSelv Erhverv, før indbetalingen foretages – ellers returnerer Skattestyrelsen indbetalingen.

  • Log på TastSelv Erhverv
  • Klik på Skat i menuen
  • Klik på Selskabsskat i menuen
  • Klik på Acontoskat
  • Klik på Indberet
  • Indberet beløbet der ønskes at blive betalt i acontoskat
  • Betal over skattekontoen via betalingslinjen, der findes i oversigten under acontoskat.

Du kan læse mere her: skat.dk

Mere information

Har ovenstående givet anledning til overvejelser? Så er vi naturligvis til rådighed med råd og vejledning hertil.

Vi står klar på info@rgh.dk eller ring på 5944 6577 eller kontakt din revisor direkte.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag nyheder fra finansbranchen, tidsfrister og gode historier.

Book et møde og få en gratis konkurrentanalyse

Få en gratis konkurrentanalyse inkl. en hel times gennemgang med en af vores revisorer.
© 2024 RevisorGården | Hjemmeside af MerkurNord
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram