+45 59 44 65 77
info@rgh.dk
Sikker mail

Selskaber – Restskat for 2019 og acontoskat for 2020, 2. rate

Husk af få betalt eventuel restskat for 2019 den 20. november 2020.

Selskaber kan desuden betale frivillig acontoskat for 2020, hvis den ordinære acontoskat er sat for lavt.
2. rate af acontoskatten for indkomståret 2020 betales senest 20. november 2020.

Restskatteprocenterne for 2020 foreligger ikke endnu, men forventes at ligge på niveau med 2019.

Hvis selskabet ikke foretager en frivillig indbetaling, bliver en restskat tillagt en rente, som forventes at udgøre 4,7 %. Renten er ikke fradragsberettiget. Det svarer til en rente på ca. 6 % før skat.

Hvornår betaler det sig at indbetale restskat?

Om det bedst kan svare sig at indbetale frivilligt før eller efter 20. november 2020, afhænger af forrentningen af likviditeten i den mellemliggende periode.

Hvis selskabet har indestående i banken, eller hvis selskabets lånerente er under 6 %, vil det som udgangspunkt være en fordel at foretage en frivillig indbetaling.

Flere banker opkræver negative renter af indeståender. Derfor kan det være en god idé at få beregnet selskabets forventede restskat for indkomståret 2020 og indbetale så meget som muligt inden fristen.

Som udgangspunkt får man et procentfradrag for acontoskat, der indbetales senest den 20. november 2020, men procentfradraget forventes dog at udgøre 0 %.

Frivillig indbetaling af 3. rate

Frivillig indbetaling af 3. rate kan ske i perioden 21. november 2020 – 1. februar 2021. Her skal der betales et forventet rentetillæg på ca. 1 %.

Det svarer til en årlig rente før skat på ca. 7 % i forhold til at betale sammen med 2. rate.

Med et tillæg på 0,9% vil der ved en indbetaling på fx 100.000 kr. blive beregnet et rentetillæg på 900 kr. Det vil sige, at hvis den forventede restskat udgør 100.000 kr., skal der betales 100.900 kr.

Sådan indbetales frivillig acontoskat

Husk, at en frivillig indbetaling skal oprettes via TastSelv Erhverv, før indbetalingen foretages – ellers returnerer Skattestyrelsen indbetalingen.

Nedsættelse af ordinær acontoskat

Hvis selskabets acontoskat, der forfalder til betaling den 20. november, er sat for højt, har selskabet mulighed for at nedsætte raten i TastSelv Erhverv. Nedsættelsen skal ske senest på betalingsfristen.

Mere information

Er der spørgsmål om skatten for selskabet, er vi naturligvis til rådighed med råd og vejledning hertil.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag nyheder fra finansbranchen, tidsfrister og gode historier.

Book et møde og få en gratis konkurrentanalyse

Få en gratis konkurrentanalyse inkl. en hel times gennemgang med en af vores revisorer.
© 2022 RevisorGården | Hjemmeside af MerkurNord
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram