+45 59 44 65 77
info@rgh.dk
Sikker mail

Særeje kan optimere arven

Optimer din skattebyrde med særeje

Der kan være penge at spare, hvis du overvejer særeje

Selvom døden ikke er rar at snakke om i dagligdagen, så er det vigtigt at få optimeret sin formue og arv før man afgår ved døden, da der kan være betydelige penge at spare.

Hvornår er særeje relevant?

Særeje kan vise sig særligt fordelagtigt for i følgende situationer:

  1. Der er en formue over 3.160.900 kr.
  2. Du er gift.
  3. Du ejer aktiver, hvor der hviler en betydelig latent skat ved realisation

Skattefri dødsboer og udfordringer ved aktiver

Et afgørende incitament til at overveje særeje er skattefriheden af dødsboer, så længe aktiverne/nettoformuen er under 3.160.900 kr. (2023-niveau). Dog inkluderes bolig og sommerhus i nettoformuen. Hvis du ejer aktiver som eksempelvis A.P. Møller-aktier til en værdi af 6 mio. kr., vil dødsboet blive skattepligtigt.

For længstlevende ægtefælle er der mulighed for at udskyde avancen på aktiver som aktier ved at overtage dem og sidde i udskiftet bo, særligt når der kun er fællesbørn.

Særegne fordele ved særeje

I situationer som beskrevet ovenfor kan oprettelse af særeje være en fordelagtig strategi. Fordelen ligger i, at SKAT anerkender særejet som et selvstændigt bo med sin egen skattefri bundgrænse på 3.160.900 kr. Dette bekræftes i Den Juridiske Vejledning afsnit C.E.4.3.2.2.1.

Når du dør, kan længstlevende ægtefælle anmode om skifte af særboet og overtage resten, inklusive fællesboet, skattefrit. Dette betyder, at aktiver som aktier kan overføres til ægtefællen uden beskatning, og boet kan endda vælge at sælge aktierne skattefrit inden skiftet.

Gensidigt særeje for ekstra beskyttelse

For at tackle usikkerheden om, hvilken ægtefælle der dør først, kan det være fornuftigt at etablere gensidigt særeje. Her placerer begge ægtefæller skatterelevante aktiver i deres individuelle særeje for at holde værdien under 3.160.900 kr. Det er vigtigt at sikre, at begge ejer eksempelvis aktier eller andre avancebelagte aktiver, og disse kan overdrages til ægtefællen i levende live med succession.

Som en yderligere foranstaltning kan ægtefællerne i ægtepagten aftale, at afkastet fra aktierne i særejet tilfalder fællesformuen, for at undgå risikoen for, at særejerne vokser sig over den skattefri bundgrænse over tid.

Vi anbefaler at du inddrager din advokat i overvejelserne, da der er mange forhold at tage højde for.

Mere information

Har ovenstående givet anledning til overvejelser? Så er vi naturligvis til rådighed med råd og vejledning hertil.

Vi står klar på info@rgh.dk eller ring på 5944 6577 eller kontakt din revisor direkte.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag nyheder fra finansbranchen, tidsfrister og gode historier.

Book et møde og få en gratis konkurrentanalyse

Få en gratis konkurrentanalyse inkl. en hel times gennemgang med en af vores revisorer.
© 2024 RevisorGården | Hjemmeside af MerkurNord
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram