+45 59 44 65 77
info@rgh.dk
Sikker mail

Nye regler om tidsregistrering pr. 1. juli 2024

Nye regler om tidsregistrering for erhvervsdrivende

De kommende regler om registrering af arbejdstid, træder i kraft fra den 1. juli 2024. De har til formål at sikre overholdelse af arbejdsmiljøreglerne ved at dokumentere medarbejdernes faktisk arbejdstid.

Nu er det ganske vidst, tidsregistreringen kommer. I mange år har mange brancher ikke gjort det, men nu skal de til det fra 1. juli 2024.

Årsagerne er mange, men tanken bag den nye lov er at kunne beskytte medarbejdere imod overtrædelse af deres hviletid, samt begrænse den maksimale arbejdstid.

Reglerne skal derfor også ses som en hjælp til arbejdstagere, så de kan dokumentere deres faktiske arbejdstid for at sikre overholdelse af arbejdsmiljøreglerne-, overholdelse af regler som 11-timers reglen, maksimal gennemsnitlig arbejdstid på 48 timer om ugen, pauser, ferie og det ugentlige fridøgn.

De fleste lønmodtagere er omfattet, med få undtagelser såsom arbejdere, der selv fastsætter arbejdstiden eller har ledelsesfunktioner.

Her er en oversigt over vigtige punkter:

Krav til arbejdsgiveren:

  • Arbejdsgivere skal implementere et arbejdstidsregistreringssystem. Der er ingen krav til at det skal være system x, y eller z.
  • Systemet skal blot kunne bruges til at måle den daglige arbejdstid for hver enkelt lønmodtager, inklusive overarbejde, transporttid og andre perioder, der ikke betragtes som hviletid.
  • Arbejdsgiveren skal vælge registreringsmetoden, men det skal sikres, at medarbejderne har adgang til deres oplysninger.
  • Oplysningerne skal være tilgængelige for medarbejderne, og registreringerne skal opbevares i mindst fem år.

 

Hvad medarbejdere skal gøre:

  • Medarbejderne skal registrere deres arbejdstid i det system, arbejdsgiveren stiller til rådighed.
  • Der er krav om daglig registrering; det kan f.eks. gøres ugentligt.

 

Konsekvenser ved manglende løsning:

  • Overtrædelse kan medføre sager ved arbejdsretten og bøder for overtrædelse af arbejdsmiljøreglerne.

 

Spørgsmål:

Har ovenstående givet anledning til overvejelser? Så er vi naturligvis til rådighed med råd og vejledning hertil.

Vi står klar på info@rgh.dk eller ring på 5944 6577 eller kontakt din revisor eller bogholder direkte.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag nyheder fra finansbranchen, tidsfrister og gode historier.

Book et møde og få en gratis konkurrentanalyse

Få en gratis konkurrentanalyse inkl. en hel times gennemgang med en af vores revisorer.
© 2024 RevisorGården | Hjemmeside af MerkurNord
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram