Efteråret er kommet

Få et godt råd

Book et uforpligtende møde med en af vores revisorer. Vi giver en kop kaffe, tager en snak om din virksomhed og giver dig gode råd med hjem.

Efteråret er kommet og det er tid til reflektion og forberedelse.

Virksomhedsform
Hvilken virksomhedsform passer bedst til dine ønsker for virksomhed? Hvilken lovgivning gælder? Hvordan bliver du beskattet? og hvilke risici er der ved de forskellige virksomhedsformer? Har du også svært ved at navigere rundt i de forskellige virksomhedsformer?

Kom og få et overblik over de mest anvendte virksomhedsformer i Danmark, set i forhold til hvilke generelle, regnskabs og skattemæssige forhold samt risici der er.

Hvad betyder udskydelsen af boligskattereglerne for dig?
Regeringen lægger op til, at de nye boligskatteregler skubbes fra 2021 til 2024. Boligejerne stiger ikke i betalt boligskat i ejerperioden, fordi eventuelle stigninger automatisk indefryses. Regeringen vil sammen med Folketingets partier drøfte, hvad der er den bedste model fra 2021-2024.

I forbindelse med boligskatteforliget blev det antaget, at boligskatterne vil stige med ca. 2½ pct. årligt frem mod 2025. Regeringens holdning er, at udskydelsen ikke skal føre til højere boligskatter, og at boligejerne ikke skal stige mere i skat end forudsat i boligskatteforliget.

Opsat folkepension – regler og muligheder
Vi giver dig gerne råd og vejledning omkring folkepension i forhold til anden løn og virksomhedsindkomst. Kontakt os for en gennemgang af dine muligheder.

Planlægning i god tid
Når efteråret er kommet giver det god mening at se på de første 9 måneder af resultatet for 2019. Det giver bedre mulighed for at foretage nødvendige justeringer inden årets udgang, herunder at få foretaget en foreløbig skatteberegning for 2019, så der ikke kommer ubehagelige overraskelser omkring restskat mm.

Vel mødt.

RevisorGården