Opholdssted + botilbud

Få et godt råd

Book et uforpligtende møde med en af vores revisorer. Vi giver en kop kaffe, tager en snak om din virksomhed og giver dig gode råd med hjem.

Børn (§66) Driftsoverenskomst (§85) Midlertidig ophold (§107) Længerevarende ophold (§108) Kvindekrisecenter (§109) Forsorgshjem (§110) M.fl.

Hvis du er ansvarlig for en institution, som leverer tilbud i form af dagbehandling, opholdssted, botilbud, intern skole eller lignende, ved du sikkert, at der følger en række særlige økonomiske og administrative udfordringer med i driften af institutionen.

I opstartsfasen har du naturligvis fokus på at definere målgruppen og behandlingsmetoder samt etablering af de fysiske rammer for din institution. Og selvom din institution er baseret på en enkel organisation og struktur, er det vigtigt, at du tager stilling til en række administrative og økonomiske forhold allerede i den indledende fase.

Det er afgørende, at der vælges den rigtige virksomhedsform, før institutionen etableres. Senere kan det være besværligt og/eller dyrt at ændre driftsformen.

Det er eksempelvis muligt at drive et opholdssted som en fond, hvilket kan give mulighed for skattefritagelse. Der er krav om en bestyrelse, hvis institutionen leverer ydelser til det offentlige.

Alternativt kan det være hensigtsmæssigt at drive institutioner i selskabsform, hvor der er flere ejere og/eller koncernstruktur.

RevisorGården Holbæk har opbygget stærke kompetencer i at hjælpe institutioner, som leverer tilbud i form af dagbehandling, opholdssted, botilbud, intern skole el. lign. Vi har fokus på, at denne type virksomhed ofte ledes af mennesker, som ikke drives af forretningsmæssige og økonomiske interesser. Derfor ved vi, hvad der skal til for at finde den menneskelige vinkel på styringen af institutionens økonomi og administration.

 

Vi har hjulpet andre med at:

• foretage forvaltningsrevision, som lever op til kravene fra lovgivning og tilsyn
• udforme budgetter og årsregnskaber, som lever op til de krav, der stilles af kommuner og tilsyn
• indberette budget og årsregnskab/nøgletal på Tilbudsportalen
• sikre, at taksten som skal betales for hver bruger, fastsættes på et realistisk grundlag
• medvirke til at sikre, at institutionens omkostningsniveau ligger indenfor de budgetterede poster
• assistere med at etablere økonomisystem, herunder lønregnskab m.m., som institutionen kan styre i det daglige.
• indgå i drøftelser med Socialtilsynet
• bidrage med økonomisk sparring med leder/bestyrelsen.

I forbindelse med opstart af vores Botilbud Lykkegard, et tilbud til voksne mennesker med autisme, blev vi anbefalet at kontakte Martin Skovholm fra RevisorGården Holbæk. Vi havde med det sammen en oplevelse af, at være kommet til det rette sted, fagligheden og engagementet var tydeligt. Vi fik en god konkret vejledning og indsigt i de økonomiske aspekter i og omkring opstarten som selvstændig. Der har igennem forløbet været god sparring og de opgaver der er dukket op, er blevet løst. Vi vil uden tøven anbefale Martin Skovholm, hvis nogle skulle søge en revisor med kendskab til de sociale område, og til de procedurer der er omkring opstart at et botilbud.
Pernille Brandt Leder Botilbuddet Lykkegard