Fond + forening

Få et godt råd

Book et uforpligtende møde med en af vores revisorer. Vi giver en kop kaffe, tager en snak om din virksomhed og giver dig gode råd med hjem.

Erhvervsdrivende fond Almennyttig fond Almen velgørende fond Frivillig forening Andelsboligforening Ejerforening Grundejerforening

Fond

Hvis du er ansvarlig for at drive en fond, er det vigtigt, at vedtægterne er udformet, så de lever op til lovgivningen og samtidig giver fonden de bedste vilkår. Der er forskel på lovgivningen afhængigt af, hvilken type fond der er tale om. Hvis du for eksempel er ansvarlig for en velgørende fond, skal du være opmærksom på, hvilken type velgørenhed fonden driver. Der er forskel på reglerne afhængigt af, om din fond tilgodeser specifikke grupper, eller om den har et bredere formål, for eksempel at drive kulturelle arrangementer.

Hvis din fond er af erhvervsmæssig karakter, er aktiviteterne skattepligtige. Det betyder blandt andet, at der er specielle fradragsregler for eksempelvis henlæggelser eller begrænsning af fradrag for finansielle renteindtægter. Alt i alt betyder det, at udbyttet af fondens aktiviteter i høj grad afhænger af den rigtige økonomiske styring og rådgivning.

Hos RevisorGården Holbæk har vi specialiseret os i at rådgive og servicere fonde. Gennem et langvarigt samarbejde med en række fonde har vi opnået stærke kompetencer, som du og din fond kan drage nytte af.

Vi har hjulpet andre med:

• Etablering af fond

• Gennemgang af fondens vedtægter

• Etablering af administrations- og økonomisystem

• Rådgivning om skat og fradrag

 

Forening

Er du involveret i drift eller etablering af en privat forening? Så er det vigtigt at vide, om din forening har pligt til at udarbejde regnskab. Hvis din forening søger fonde eller får kommunalt tilskud, er det som oftest et krav, at der foreligger budget og regnskab.

Er du ansvarlig for en erhvervsmæssig forening, for eksempel en brancheforening, skal du være opmærksom på, at foreningen skal aflevere både regnskab og selvangivelse. Har foreningen en vis formue, skal foreningen også aflevere selvangivelse. Kort sagt er der mange begrænsninger og muligheder, der har indflydelse på driften og udbyttet af din forening.

RevisorGården Holbæk har været med til at etablere og udvikle mange forskellige foreninger.

Vi har hjulpet andre med:

• Etablering af forening

• Gennemgang af foreningens vedtægter

• Udarbejdelse af selvangivelse

• Etablering af administrations- og økonomisystem

• Rådgivning om skat og fradrag

 

Andelsboligforening

Hvis du er med til at lede en andelsboligforening, kender du muligvis allerede til nogle af de udfordringer, som mange andelsboligforeninger står overfor:

• En anstrengt økonomi på et presset marked

• Store administrative arbejdsbyrder på foreningens ledelse

• Utilstrækkeligt kendskab til de nyeste relevante regler og love

• Omlægning af lån

• Styring af udgifter til vedligehold, renovering og forbedring af foreningens ejendom

Udfordringerne er med til at øge risikoen for, at du kører træt i ledelsen af andelsboligforeningen. Heldigvis kan du få hjælp til at gøre din forenings administration lettere at styre og samtidig sikre en positiv udvikling i din forenings økonomi.

Gennem vores mangeårige samarbejder med andelsboligforeninger i alle størrelser, har RevisorGården Holbæk opnået værdifuld viden om, hvordan foreningernes administrative og økonomiske processer kan optimeres.

Vi har hjulpet andre med:

• Udarbejdelse af foreningens årsregnskab

• Beregning af andelskronen i henhold til de nyeste regnskabsbekendtgørelser

• Et ordentligt grundlag for at beslutte andelsboligernes værdi på generalforsamlingen

• Omlægning af foreningens lån

• Etablering af et effektivt bogføringssystem