+45 59 44 65 77
info@rgh.dk
Sikker mail

Hovedaktionærblanket

Hvis du ejer mere end 50% af selskabskapitalen eller stemmeværdien, så skal du udfylde blanket 04.021 om kontrollerede transaktioner

Hvad skal udfyldes

I lighed med tidligere år skal alle hovedaktionærer, udfylde en "Hovedaktionærblanket" vedrørende deres kontrollerede transaktioner med egne selskaber på SKAT.dk inden den 1. juli 2023.

Kontrollerede transaktioner er økonomiske eller handelsmæssige forbindelser mellem hovedaktionæren samt de selskaber, hvor hovedaktionæren har direkte eller indirekte bestemmende indflydelse. Det kan være køb/salg til virksomheden, lån, mellemregninger m.v.

Oplysningskravet gælder dog ikke hovedaktionærens løn og udbytte.

Du finder den her: blanket 04.021

Hvem skal udfylde

Hvis du er hovedaktionær, så skal du udfylde skemaet. Hvornår er man så det? Det er du, hvis du ejer mere end 50 % af selskabskapitalen (aktier eller anparter) eller hvis du råder over mere end 50 % af stemmerne enten alene eller sammen med dine nærtstående.

Nærtstående betragtes som:
- Din ægtefælle
- Forældre
- Bedsteforældre
- Børn og deres ægtefæller
- Børnebørn og deres ægtefæller

Hvis du ex. ejer et selskab sammen med din ven i ejerforholdet 50%/50% til hver, så skal den ikke udfyldes - men hvis du ejer et selskab, sammen med din ægtefælle, ja så skal du udfylde blanketten.

 

Hvorfor skal den udfyldes

Blanketten bruges som for at give SKAT indsigt i hvorvidt skattekontrollovens kapitel 4 om transfer pricing overholdes.

Sanktioner og frister

Fristen er 1. juli 2023 for indkomståret 2022. Manglende indberetning til SKAT kan medføre skattetillæg og bøde.

Vi har udfyldt den for flere af vores kunder, så kontakt din revisor.

Har du spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte os på 5944 6577 eller info@rgh.dk

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag nyheder fra finansbranchen, tidsfrister og gode historier.

Book et møde og få en gratis konkurrentanalyse

Få en gratis konkurrentanalyse inkl. en hel times gennemgang med en af vores revisorer.
© 2023 RevisorGården | Hjemmeside af MerkurNord
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram