+45 59 44 65 77
info@rgh.dk
Sikker mail

Har du husket alle fradragene?

Nu er den værste kø ved at være ovre og det er tid til at tjekke "selvangivelsen"

Din selvangivelse (årsopgørelse) er klar i skattemappen, men har du huske at tjekke at du har fået alle fradrag med? Det er dit eget ansvar at holde rede på det og fristen er 1. maj 2022.

Der skal betales en dag-til-dag rente, hvis du ikke har betalt nok skat og derfor får en restskat for 2021. Renten er på 1,7 % og beregnes dag-til-dag fra 1. januar 2022 indtil den dag, du betaler i 2022. Hvis du betaler efter den 1. juli 2022, beregnes denne dag-til-dag rente ikke, men der lægges i stedet for et fast 3,7 % procenttillæg til din restskat. Renter og procenttillæg til Skattestyrelsen er ikke fradragsberettigede

Nedenfor er nogle af de mest almindelige fradrag, som er værd at holde øje med:

1. Håndværkerfradrag og servicefradrag
Du kan trække op til 25.000 kr. fra på selvangivelsen for arbejdsløn til visse såkaldt grønne håndværksydelser vedr. dit hjem eller fritidsbolig. Der er også fradrag for visse omkostninger i forbindelse med tilslutning til bredbånd og installation af tyverialarm. Du kan se den fulde liste over godkendte ydelser på Skattestyrelsens hjemmeside her.

Derudover kan du trække op til 25.000 kr. fra pr. person i såkaldt servicefradrag, dvs. ydelser som rengøring, børnepasning, almindeligt havearbejde mv. Se den fulde liste på Skattestyrelsens hjemmeside. Du kan kun få fradrag for arbejdslønnen - ikke for materialer.

Skatteværdien af servicefradraget var i 2021 ekstraordinært forhøjet til 35 % fra de 26 %, som et almindeligt ligningsmæssigt fradrag har.

2. Kørsel til og fra arbejde
Hvis din samlede kørsel mellem hjem og arbejde overstiger 24 kilometer pr. dag, kan du få fradrag for befordring ud over denne bundgrænse. Du skal selv angive det, men husk at der ikke er fradrag for de dage hvor du arbejder hjemme.

Befordringsfradraget er 1,90 kr. pr. km ud over 24 km i 2021, dog kun 0,95 kr. pr. km for kørsel ud over 120 km dagligt (medmindre du bor i en såkaldt udkantskommune).

3. Kost, logi og småfornødenheder som udsendt for forretningsrejse mv.
Er man på rejse i forbindelse med sit arbejde, er der mulighed for at få et fradrag for udgifter forbundet med kost og logi. Rejsen skal vare mindst 24 timer til et midlertidigt arbejdssted. Det maksimale fradrag er 29.300 kr. i 2021. Læs mere her.

4. Fradrag for donationer til velgørende organisationer
Hvis du har indbetalt til velgørenhed så har du fradrag for det indbetalte beløb, dog højst 17.000 kr. i alt i 2021. Vær opmærksom på om organisationerne har indberettet beløbene til Skattestyrelsen. Du kan nemlig kun få fradrag, hvis organisationerne har indberettet dine bidrag til Skattestyrelsen.

5. Tjek pensionsindbetalinger
Hvis du har indbetalt over fradragsgrænsen på ratepensionen (58.500 kr.) så kan du få beløbet tilbagebetalt eller overført til en livrente. Men det er kompliceret at få planlagt pensionsordningen, så tal med en pensionsspecialist om det.

6. Husk fradrag på privat gæld
Har du lånt penge privat, har du fradrag for renterne og stiftelsesprovisionen, hvis løbetiden er under to år (dog er der særlige regler, hvis provisionen er mere end 2,5 %). Ved fælleslån, vil renteudgifterne ofte ikke blive indberettet automatisk, men det er dit eget ansvar at få anført det.

7. Har du lagt dit lån om i 2021?
Har du omlagt realkreditlån, stilles der typisk en bankgaranti. Det beløb kan trækkes fra i skat, men det er ikke altid at beløbet er blevet indberettet til Skattestyrelsen. Det samme gælder for stiftelsesprovision, hvis lånets løbetid er under 2 år; fx i forbindelse med omlægning, ombygninger m.v.

8. Boligkøb/salg – ejendomsværdiskat mv.
Ved køb af fast ejendom beregnes der som udgangspunkt ejendomsværdiskat fra overtagelsesdagen, men hvis du først flytter ind på et senere tidspunkt, skal du først betale ejendomsværdiskat fra indflytningstidspunktet. Tilsvarende gælder ved salg af fast ejendom, når man flytter ud før overtagelsesdagen. Har du i forbindelse med salg eller køb af en ejendom betalt nogle renter, eller fået nogle renter tilbage i forbindelse med en refusionsopgørelse, skal de også indberettes til Skattestyrelsen.

9. Børne- og underholdsbidrag
Børne- og underholdsbidrag bliver alene indberettet til Skattestyrelsen, hvis ordningen går via det offentlige, men mange fraskilte personer indgår selv bindende aftaler om børne- og underholdsbidrag. Disse personer skal selv sørge for at fratrække det fradragsberettigede bidrag på årsopgørelsen. Husk i den forbindelse, at ud af det årligt betalte beløb er et fast beløb på 1.980 kr. i 2021 ikke fradragsberettiget.

10. Udenlandske investeringer
Du skal være opmærksom, hvis du har udenlandske investeringer, det gælder både fsva. banker, aktier, ejendomme m.v. Eksempelvis skal der betales dansk ejendomsværdiskat af fast ejendom i udlandet, men man kan i visse tilfælde få nedslag for de skatter man har betalt i landet.

11. Deleøkonomi
Har du udlejet din bil, bolig eller andet - så skal du måske betale skat. Reglerne afhænger af hvilke type aktiv der er udlejet. Læs mere på Skattestyrelsens hjemmeside.

Mere information

Har ovenstående givet anledning til overvejelser? Så er vi naturligvis til rådighed med råd og vejledning hertil.

Vi står klar på info@rgh.dk eller ring på 5944 6577 eller kontakt din revisor direkte.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag nyheder fra finansbranchen, tidsfrister og gode historier.

Book et møde og få en gratis konkurrentanalyse

Få en gratis konkurrentanalyse inkl. en hel times gennemgang med en af vores revisorer.
© 2024 RevisorGården | Hjemmeside af MerkurNord
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram