+45 59 44 65 77
info@rgh.dk
Sikker mail

Biludgifter i virksomhedsordningen

Hvis du anvender virksomhedsordningen, så skal der være "vandtætte skotter" mellem virksomhedens økonomi og din privatøkonomi. Med andre ord, er det forbudt at blande de to økonomier sammen når der foretages handlinger og i særdeleshed når der bogføres.

Som selvstændig erhvervsdrivende og anvender man en bil til både private og erhvervsmæssige gøremål, så er der som udgangspunkt tre muligheder for at behandle bilen skattemæssigt:

  1. Fri bil i virksomhedsordningen
    Her indgår bilen i virksomhedsordningen. Alle udgifter på bilen afholdes af virksomheden, mod at virksomhedsejeren til gengæld beskattes af fri bil.
  2. Kørselsgodtgørelse
    Her holdes bilen uden for virksomhedsordningen. Alle udgifter på bilen afholdes privat, og virksomhedsejeren får refunderet den erhvervsmæssige brug af bilen via statens takster (p.t. 3,51 pr. kilometer under 20.000 kilometer).
  3. Procentfordelingsreglen
    Her holdes bilen uden for virksomhedsordningen. Alle udgifter på bilen afholdes privat, og virksomhedsejeren får refunderet den erhvervsmæssige brug af bilen via en procentuel opgjort fordeling af erhvervsmæssige og private kilometer opgjort på baggrund af et kørselsregnskab.

Nye tider

En klager havde anvendt procentfordelingsreglen og hævdede, at han havde holdt bilerne uden for virksomhedsordningen, så der ikke skulle ske beskatning af fri bil. Han havde bare gjort det modsatte af, hvad reglerne tilsiger

Han havde ladet virksomheden afholde alle udgifterne på de to leasede biler i løbet af året, og i slutningen af året havde han så hævet den private andel af biludgifterne ud af virksomhedsordningen som en skattepligtig hævning på baggrund af et ført kørselsregnskab. .

Landsskatteretten var af den opfattelse, at bilerne ved den anvendte fremgangsmåde skulle anses for at være en del af virksomhedsordningen, hvorfor han skulle beskattes af fri bil. Det spillede også ind i bedømmelsen, at han havde indgået aftalen med leasingselskabet på vegne af sin virksomhed og ikke som privatperson.

Uanset om man mener at afgørelsen er hård, så er den rigtig. Hvis man ønsker at anvende procentfordelingsreglen, er udgangspunktet, at erhvervelsen af bilen og de løbende udgifter på bilen skal afholdes af private midler uden for virksomhedsordningen.

Hvad skal du gøre?

Du skal holde alle udgifter privat og når året er omme, kan du "opkræve" din virksomhed for brugen af bilen, baseret på kørselsregnskabet. Konkret sker det ved at du bogfører den som en udgift i resultatopgørelsen og ned på din mellemregning. Så risikerer du ikke problemer med SKAT.

Vi står klar til at hjælpe dig

Har du spørgsmål eller kommentarer? Så skriv til info@rgh.dk eller ring på 5944 6577

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag nyheder fra finansbranchen, tidsfrister og gode historier.

Book et møde og få en gratis konkurrentanalyse

Få en gratis konkurrentanalyse inkl. en hel times gennemgang med en af vores revisorer.
© 2024 RevisorGården | Hjemmeside af MerkurNord
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram