+45 59 44 65 77
info@rgh.dk
Sikker mail

Arbejdsgivers kontingentbetaling for ansatte i netværk

Arbejdsgivers kontingentbetaling for ansattes medlemskab i netværker - Skattepligtigt personalegode

I en ny afgørelse stadfæster Landsskatteretten at medlemskontingenterne er skattepligtige, hvis der ikke er et tilstrækkeligt erhvervsmæssigt indhold. 

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at kontingenter, medlemskaber, årskort m.v. i visse sammenhænge kan være stillet til rådighed af erhvervsmæssige årsager. I sådanne tilfælde skal modtageren ikke betale skat af godet. Det er derfor af afgørende betydning, at det vurderes, hvornår anvendelsen er erhvervsmæssig i modsætning til en privat  anvendelse.

 

Skattepligtigt personalegode

i SKM2023.506.LSR blev medlemskab af nedenstående foreninger anset for skattepligtige for medarbejderen:

  • Junior Chamber (JCI)
  • Rotary
  • Ladies Circle
  • Round Table
  • Realisationsfabrikken
  • Byggesocietetet

Det afgørende var at der ikke var et tilstrækkeligt erhvervsmæssigt begrundede.

 

Skattefrit

Men det er ikke udelukket at det kan være skattefrit for medarbejdere. I SKM2012.565.SR blev de ansattes betaling af medlemskontingent til en forening, der havde til formål at styrke netværket og udveksling af erfaring og viden mellem erhvervsledere i et givent område, skulle ikke beskattes. . Efter vedtægterne havde foreningen til formål at udgøre et mødested til styrkelse af netværk og erfaringsudvekling mellem virksomhedsledere. Lederne mødtes på tværs af brancher for at få et konkret erhvervsfagligt udbytte gennem formidling af viden og indbyrdes aktivitet. Aktiviteterne bestod bl.a. af virksomhedsbesøg og møder. Afgørende var en samlet vurdering af foreningens reelle aktiviteter, der udover muligheden for netværkskontakt også omfattede indslag vedrørende ledelse og andre erhvervsmæssige emner.

Ved vurderingen af aktiviteterne blev der således taget udgangspunkt i formålet med og programmet for netværkets eller foreningens enkelte arrangementer. Afholdes der faste møder med faglige indslag taler dette for, at aktiviteterne har en erhvervsmæssig karakter i modsætning til arrangementer, der alene omfatter bespisning og underholdning

 

Værdi og indberetning

Personalegoder værdiansættes således som udgangspunkt til markedsprisen.

Kontingentbetaling til netværker som Landsskatteretten vurderer som privat, må sidestilles med kontingentbetaling til f.eks. fri fitnesscenter eller fri jagt. Selskabet har herefter pligt til at indberette godet som en B-indkomst uden AM-bidrag til felt 55 i e-indkomst.

 

Mere information

Har ovenstående givet anledning til overvejelser? Så er vi naturligvis til rådighed med råd og vejledning hertil.

Vi står klar på info@rgh.dk eller ring på 5944 6577 eller kontakt din revisor eller bogholder direkte.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag nyheder fra finansbranchen, tidsfrister og gode historier.

Book et møde og få en gratis konkurrentanalyse

Få en gratis konkurrentanalyse inkl. en hel times gennemgang med en af vores revisorer.
© 2024 RevisorGården | Hjemmeside af MerkurNord
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram