+45 59 44 65 77
info@rgh.dk
Sikker mail

Acontoskat for 2023

Acontoskat inden den 20. november 2023

Der findes to typer af acontoskat, den tvungne og den frivillige. For indkomståret 2023 kan selskaber betale acontoskat på tre datoer, den 20/3, den 20/11 og senest den 1/2 2024. 

Ordinær acontoskat

Er i 2023 et beløb svarende til halvdelen af gennemsnittet af selskabets faktiske skat for indkomstårene 2019, 2020 og 2021. Den ene halvdel betale i marts og den anden halvdel i november.

Der er betalt for meget i acontoskat tidligere år vil de automatisk blive indsat på selskabets skattekonto til modregning i november-raten (det gælder også for indeholdt dansk kildeskat af aktieudbytte, som selskabet har modtaget sidste år).

 

For højt acontobeløb

Hvis det ikke er gået så godt og selskabet forventer en lavere indkomst for indkomståret 2023, kan selskabet anmode om at få nedsat den ordinære acontoskat. Det sker i TastSelv Erhverv, og fristen er inden betalingsfristen for den ordinære acontoskat i marts og november.

 

For lavt acontobeløb

Selskaber kan desuden betale frivillig acontoskat for 2023, hvis den ordinære acontoskat er sat for lavt. 2. rate af acontoskatten for indkomståret 2023 skal ligeledes  senest 20. november 2023. Hvis selskabet ikke foretager en frivillig indbetaling, bliver en restskat tillagt en rente, som forventes at udgøre 4,4 %. Renten er ikke fradragsberettiget. Det svarer til en rente på ca. 5,6 % før skat.

 

Hvornår betaler det sig at indbetale restskat?

Om det bedst kan svare sig at indbetale frivilligt før eller efter 20. november 2023, afhænger af forrentningen af likviditeten i den mellemliggende periode.

Hvis selskabet har indestående i banken, eller hvis selskabets lånerente er under 5,6 %, vil det som udgangspunkt være en fordel at foretage en frivillig indbetaling.

Inden en eventuel indbetaling husk også at tjekke, hvad enten den er ordinær eller frivillig, vil det være fordelagtigt at sikre, at I ikke har øvrig forfalden gæld på selskabets Skattekonto, da Skattekontoen p.t. forrentes med 0,7 % pr. måned svarende til 8,73 % pro anno.

Frivillig indbetaling af 3. rate

Frivillig indbetaling af 3. rate kan ske i perioden 20. november 2023 – 1. februar 2024 Her skal der betales et forventet rentetillæg på ca. 1 %.

Det svarer til en årlig rente før skat på ca. 7 % i forhold til at betale sammen med 2. rate.

Med et tillæg på 0,9% vil der ved en indbetaling på fx 100.000 kr. blive beregnet et rentetillæg på 900 kr. Det vil sige, at hvis den forventede restskat udgør 100.000 kr., skal der betales 100.900 kr.

Sådan indbetales frivillig acontoskat

Husk, at en frivillig indbetaling skal oprettes via TastSelv Erhverv, før indbetalingen foretages – ellers returnerer Skattestyrelsen indbetalingen.

  • Log på TastSelv Erhverv
  • Klik på Skat i menuen
  • Klik på Selskabsskat i menuen
  • Klik på Acontoskat
  • Klik på Indberet
  • Indberet beløbet der ønskes at blive betalt i acontoskat
  • Betal over skattekontoen via betalingslinjen, der findes i oversigten under acontoskat.

 

Mere information

Har ovenstående givet anledning til overvejelser? Så er vi naturligvis til rådighed med råd og vejledning hertil.

 

Vi står klar på info@rgh.dk eller ring på 5944 6577 eller kontakt din revisor direkte.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag nyheder fra finansbranchen, tidsfrister og gode historier.

Book et møde og få en gratis konkurrentanalyse

Få en gratis konkurrentanalyse inkl. en hel times gennemgang med en af vores revisorer.
© 2024 RevisorGården | Hjemmeside af MerkurNord
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram