+45 59 44 65 77
info@rgh.dk
Sikker mail

Acontoskat for 2023

Acontoskat inden den 20. november 2023

Husk af få betalt eventuel restskat for 2023 senest den 20. november 2023.

Selskaber kan desuden betale frivillig acontoskat for 2023, hvis den ordinære acontoskat er sat for lavt.

2. rate af acontoskatten for indkomståret 2023 skal ligeledes  senest 20. november 2023.

Restskatteprocenterne for 2023 foreligger ikke endnu, men forventes at ligge på niveau med 2022.

Hvis selskabet ikke foretager en frivillig indbetaling, bliver en restskat tillagt en rente, som forventes at udgøre 4,3 %. Renten er ikke fradragsberettiget. Det svarer til en rente på ca. 5,5 % før skat.

Hvornår betaler det sig at indbetale restskat?

Om det bedst kan svare sig at indbetale frivilligt før eller efter 21. november 2022, afhænger af forrentningen af likviditeten i den mellemliggende periode.

Hvis selskabet har indestående i banken, eller hvis selskabets lånerente er under 5,5 %, vil det som udgangspunkt være en fordel at foretage en frivillig indbetaling.

Inden en eventuel indbetaling husk også at tjekke, hvad enten den er ordinær eller frivillig, vil det være fordelagtigt at sikre, at I ikke har øvrig forfalden gæld på selskabets Skattekonto, da Skattekontoen p.t. forrentes med 0,7 % pr. måned svarende til 8,73 % pro anno.

Som udgangspunkt får man et procentfradrag for acontoskat, der indbetales senest den 21. november 2022, men procentfradraget forventes dog kun at udgøre 0,2 %.

Frivillig indbetaling af 3. rate

Frivillig indbetaling af 3. rate kan ske i perioden 20. november 2023 – 1. februar 2024 Her skal der betales et forventet rentetillæg på ca. 1 %.

Det svarer til en årlig rente før skat på ca. 7 % i forhold til at betale sammen med 2. rate.

Med et tillæg på 0,9% vil der ved en indbetaling på fx 100.000 kr. blive beregnet et rentetillæg på 900 kr. Det vil sige, at hvis den forventede restskat udgør 100.000 kr., skal der betales 100.900 kr.

Sådan indbetales frivillig acontoskat

Husk, at en frivillig indbetaling skal oprettes via TastSelv Erhverv, før indbetalingen foretages – ellers returnerer Skattestyrelsen indbetalingen.

  • Log på TastSelv Erhverv
  • Klik på Skat i menuen
  • Klik på Selskabsskat i menuen
  • Klik på Acontoskat
  • Klik på Indberet
  • Indberet beløbet der ønskes at blive betalt i acontoskat
  • Betal over skattekontoen via betalingslinjen, der findes i oversigten under acontoskat.

 

Nedsættelse af ordinær acontoskat

Hvis selskabets acontoskat, der forfalder til betaling den 21. november, er sat for højt, har selskabet mulighed for at nedsætte raten i TastSelv Erhverv. Nedsættelsen skal ske senest på betalingsfristen.

 

Mere information

Har ovenstående givet anledning til overvejelser? Så er vi naturligvis til rådighed med råd og vejledning hertil.

 

Vi står klar på info@rgh.dk eller ring på 5944 6577 eller kontakt din revisor direkte.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag nyheder fra finansbranchen, tidsfrister og gode historier.

Book et møde og få en gratis konkurrentanalyse

Få en gratis konkurrentanalyse inkl. en hel times gennemgang med en af vores revisorer.
© 2023 RevisorGården | Hjemmeside af MerkurNord
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram