Din branche
revisor-til-opholdssted-botilbud-og-dagbehandling

Opholdssted, botilbud og dagbehandling

 

Hvis du er ansvarlig for en institution, som leverer tilbud i form af dagbehandling, opholdssted, botilbud, intern skole eller lignende, ved du sikkert, at der følger en række særlige økonomiske og administrative udfordringer med i driften af institutionen.

 

I opstartsfasen har du naturligvis fokus på at definere målgruppen og behandlingsmetoder samt etablering af de fysiske rammer for din institution. Og selv om din institution er baseret på en enkel organisation og struktur, er det vigtigt, at du tager stilling til en række administrative og økonomiske forhold, allerede i den indledende fase.

 

Det er afgørende at der vælges den rigtige virksomhedsform, før institutionen etableres. Senere kan det være besværligt eller dyrt at ændre driftsformen.

 

For eksempel er det oftest bedst, at etablere et opholdssted som en en fond. Det giver mulighed for skattefritagelse, og der er krav om en bestyrelse, hvis institutionen leverer ydelser til det offentlige.

 

Alternativt kan det være hensigtsmæssigt at drive institutioner i selskabsform, hvor der er flere ejere og krav om professionel bestyrelse.

 

Revisorgården Holbæk har opbygget stærke kompetencer i at hjælpe institutioner, som leverer tilbud i form af dagbehandling, opholdssted, botilbud, intern skole el. lign. Vi har fokus på, at denne type virksomhed ofte ledes af mennesker, som ikke drives af forretningsmæssige og økonomiske interesser. Derfor ved vi, hvad der skal til for at finde den menneskelige vinkel på styringen af institutionens økonomi og administration.

 

Vi hjælper dig desuden med at:


• foretage forvaltningsrevision som lever op til kravene fra lovgivning og tilsyn 
• udforme budgetter og årsregnskaber, som lever op til de krav der stilles af kommuner og tilsyn

• at indberette budget og årsregnskab på tilbudsportal

• sikre at taksten som skal betales for hver bruger fastsættes på et realistisk grundlag
• medvirke til at sikre, at institutionens omkostningsniveau ligger indenfor de budgetterede grænser
• assistere med at etablere økonomisystem, herunder lønregnskab mm. som institutionen kan styre i det daglige
 

 

Få gode råd med hjem

Book et uforpligtende møde med en af vores revisorer. Vi giver en kop kaffe, tager en snak om din virksomhed og giver dig gode råd med hjem. 

Book møde
Martin Skovholm

Kontakt   
Martin Skovholm
Registreret revisor HD-R
Tlf.: 59 44 65 77
Email: martin@rgh.dk

Maria Fris Jørgensen

Kontakt   
Maria Fris Jørgensen
Revisor
Tlf.: 59 44 65 77
Email: maria@rgh.dk

Britt Steen

Kontakt   
Britt Steen
Statsautoriseret revisor
Tlf.: 59 44 65 77
Email: britt@rgh.dk